Opis projektu

Wymian została poświęcona zbliżeniu się 2 narodów poprzez stworzenie przez młodych ludzi odpowiedniego środowiska do podejmowania przyszłych inicjatyw i zebranie pozytywnych doświadczeń, którymi mogli oni podzielić się później ze swoimi rówieśnikami.
Chodziło w niej o poznanie innych kultur oraz pokazanie młodym ludziom, jak blisko w rzeczywistości znajdują się wszystkie państwa i ich społeczeństwa. Uczestnicy odnaleźli wspólne elementy swoich kultur, języków, społeczeństw, a także mieli okazję na zidentyfikowanie istniejących problemów uniemożliwiających wykorzystanie pełnego potencjału wzajemnych relacji.

Istotnym elementem wyjazdu, który wzmacniał i poszerzał oddziaływanie projektu, były spotkania ze społecznością lokalną, która bardzo aktywnie włączyła się w realizację projektu uczestnicząc w organizowanych warsztatach, wieczorach tematycznych i występach, biorąc w nich aktywny udział poprzez prezentację tradycji i kultury lokalnej. Dzięki temu udało się wzmocnić oddziaływanie projektu nie tylko wśród uczestników ale również kilkunastu osób, głównie młodzieży i dzieci – mieszkańców miejscowości Udabno, którzy codziennie towarzyszyli grupie projektowej w realizowanych zajęciach. Dzięki temu poza uczestnikami projektu, również lokalna społeczność miała szansę jeszcze dokładniej i szczegółowo poznać mentalność i wzorce zachowań społeczności wywodzącej się z innej kultury.

Zrealizowane cele projektu:
– pogłębienie dialogu międzykulturowego poprzez ukazanie wspólnych elementów, wartości oraz interesów jakie występują pomiędzy Polakami i Gruzinami oraz przybliżenie ich tradycyjnej kultury i obyczajów oraz kultury śródziemnomorskiej;
– intensyfikacja współpracy międzynarodowej na polu integracji kulturowej i gospodarczej;
– podniesienie poziomu tolerancji, akceptacji osób wywodzących się z innych kręgów kulturowych oraz łamanie stereotypów;
– promowanie nauki języków, świadomości europejskiej i pozytywnych wzorców zachowań
– zwiększenie ich otwartości na inne społeczeństwa i ich kultury.